Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Kategorie artykułów

Kategorie

Czy konsument musi sprawdzić paczkę przy odbiorze?

Czy konsument musi sprawdzić paczkę przy odbiorze?

2018-12-01

Zakupy w sklepach internetowych wiążą się z koniecznością odebrania paczki od przewoźnika. Zazwyczaj musimy pokwitować odbiór wstawiając datę i swój podpis. Często sklepy przy potwierdzeniu złożonego przez nas zamówienia przypominają o konieczności sprawdzenia paczki. Czy sprzedawca może nakładać na konsumenta taki obowiązek ? Jakie są konsekwencje nie sprawdzenia przesyłki przy kurierze?

Czytaj więcej...
Kto ponosi odpowiedzialność za przesyłkę odesłaną do sklepu?

Kto ponosi odpowiedzialność za przesyłkę odesłaną do sklepu?

2018-11-01

Konsument, który zamówił produkt w e-sklepie ma prawo go odesłać w terminie 14 dni. Warunki zwrotu produktu powinny być określone w regulaminie sklepu. Najczęściej sprzedawcy zapewniają konsumentom darmowy zwrot. Może być również tak, że konsument sam ponosi koszty przesyłki. Kto w takich przypadkach odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie przesyłki? Jakich formalności należy dopełnić nadając paczkę do sprzedawcy? Czy można odstąpić od umowy przewozu?

Czytaj więcej...
Jaki jest termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie?

Jaki jest termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie?

2018-11-01

Konsument, który stwierdzi wadę kupionej rzeczy może skorzystać z uprawnień wynikających z reklamacji. W tym celu powinien zgłosić się do sprzedawcy i poinformować go, że produkt jest wadliwy oraz zgłosić swoje żądania. Czy konsument ma określony termin na zgłoszenie wady ? Czy czas ten jest ograniczony? Czy należy podać sprzedawcy dokładną datę wykrycia wady? Czy konsument może ponieść negatywne skutki w przypadku znacznego upływu czasu od wykrycia wady w kupionym produkcie?

Czytaj więcej...
Umowa zawarta przez telefon musi być potwierdzona

Umowa zawarta przez telefon musi być potwierdzona

2018-10-02

Przedsiębiorcy często sprzedają produkty czy usługi przez telefon. Kontaktują się z konsumentem przedstawiając im swoje oferty. Przy tego rodzaju działaniach zdarza się, że kupujący podejmują nieprzemyślane decyzje. Sprzedawcy zachęcają do kupna działając niejednokrotnie z zaskoczenia. Czy konsument musi sfinalizować transakcję zawartą przez telefon? Czy można się z niej wycofać? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy zawierającym umowę przez telefon? Jakie są skutki dla sprzedawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązków nałożonych prawem?

Czytaj więcej...
Naprawa gwarancyjna a termin gwarancji

Naprawa gwarancyjna a termin gwarancji

2018-10-02

Konsument, który korzysta z gwarancji może żądać od gwaranta uprawnień wynikających z dokumentu gwarancyjnego. Jednym z nich może być wymiana wadliwego produktu na nowy. Terminy gwarancji mogą być różne np. 1 rok, 2 lata czy też 5 lat.  Czy w przypadku wymiany wadliwego produktu termin gwarancji biegnie na nowo? Czy też termin gwarancji na wymieniony produkt jest krótszy?

Czytaj więcej...
Gwarancja producenta a gwarancja sprzedawcy

Gwarancja producenta a gwarancja sprzedawcy

2018-10-02

Konsument reklamujący produkt może wystąpić z roszczeniem wynikającym z gwarancji bądź  z rękojmi. Są to dwie niezależne od siebie instytucje. Najczęściej sprzedawca odpowiada  z tytułu rękojmi, a producent z tytułu gwarancji. Kto poza producentem może odpowiadać z tytułu gwarancji? Czy sprzedawca może być również gwarantem? Czy konsument może żądać naprawienia rzeczy w ramach gwarancji od sprzedawcy? Jakie są rodzaje gwarancji?

Czytaj więcej...
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

2018-10-02

Konsument robiąc zakupy, czy to w sklepie stacjonarnym, czy też internetowym ma obowiązek uiścić zapłatę za produkt. W sklepie stacjonarnym jest to proste, sprzedawca wydaje produkt konsument za niego płaci. Inaczej to wygląda w sklepach internetowych, gdzie robimy zakupy wirtualnie. Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy internetowym w sprawach związanych z obowiązkiem informowania o konieczności zapłaty? W którym momencie konsument powinien być poinformowany o obowiązku zapłaty? Jakie są konsekwencje prawne w przypadku niewywiązania się z obowiązków przez sprzedawcę?

Czytaj więcej...
Reklama porównawcza musi być uczciwa

Reklama porównawcza musi być uczciwa

2018-08-20

Reklama jest jednym z ważniejszych elementów przy podejmowaniu decyzji o kupnie produktu. Konsumenci często sugerują się zapewnieniami, które usłyszeli w reklamie. Sprzedawcy zaś robią wszystko, aby trafić do konsumentów i wpłynąć na ich decyzje. Reklama musi być jednak uczciwa. Jednym z rodzajów jest reklama porównawcza. Co to jest reklama porównawcza? Jakie warunki muszą być spełnione, aby była zgodna z prawem?

Czytaj więcej...

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket