Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Towar na paragonie musi być określony

Towar na paragonie

Konsumenci kupując produkty, czy to w sklepach stacjonarnych, czy w internetowych otrzymują paragony. Paragon jest potwierdzeniem dokonania transakcji kupna produktu od określonego sprzedawcy. Musi zawierać określone prawem dane o produkcie. Paragon powinien więc być czytelny. Co powinien zawierać paragon? Czy sprzedawca ma zawsze obowiązek wystawienia paragonu? Czy prawo do odstąpienia liczy się od daty na paragonie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatnicy prowadząc ewidencję mają obowiązek wydać nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny. Konsument nie musi więc żądać od sprzedawcy paragonu, gdyż to przedsiębiorca ma obowiązek go wydać.

Na paragonie powinny znaleźć się określone informacje, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Paragon fiskalny zawiera m.in. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, NIP podatnika, numer kolejny wydruku, datę oraz godzinę i minutę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację, cenę jednostkową towaru, wartość rabatów lub narzutów, o ile występują, wartość sprzedaży brutto, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę sprzedaży brutto, NIP nabywcy ( na jego żądanie).

Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon może zawierać w miejscu określonym dla nazwy również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Wskazana na paragonie nazwa musi być tak sformułowana, aby konsument nie miał wątpliwości, o jaki produkt chodzi. Jeżeli nabywca nie może z paragonu odczytać jaki produkt kupił, to nie jest spełniony wymóg poprawnej nazwy. Towar powinien być więc opisany w sposób szczegółowy. Stanowisko to potwierdza również wyrok NSA z dnia 9.03.2010 r. „ jeżeli na paragonie zostanie umieszczona tylko ogólna nazwa, to klient nie będzie wiedział, ile kosztował konkretny produkt danego producenta. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, bo klient powinien mieć możliwość weryfikacji, czy cena, jaką sprzedawca umieścił na półce, jest taka sama jak cena wyszczególniona na paragonie.”

Jeżeli konsument otrzyma nieprawidłowy paragon to może mieć problem chociażby przy składaniu reklamacji. Warto więc sprawdzić swój paragon, a w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienie sprzedawcę. To w interesie konsumenta leży, aby paragon był jasny i czytelny.

Co ciekawe data na paragonie nie wyznacza daty sprzedaży. Biorąc pod uwagę art. 28 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. A wiec termin ten nie jest liczony od daty na paragonie ale od daty otrzymania produktu.

Informacje zawarte na paragonie powinny się znajdować w odpowiedniej kolejności, z wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Paragon jest dla konsumenta dokumentem na podstawie którego może np. zwrócić produkt do sklepu ( pod warunkiem że regulamin sklepu na to pozwala) na jego podstawie może zareklamować wadliwy produkt ( oczywiście może to zrobić na podstawie innego dowodu potwierdzającego kupno produktu u danego sprzedawcy).

Niewątpliwie warto zachować paragon, gdyż potwierdza on naszą transakcję i zawiera szczegółowe jej dane, jak chociażby opis produktu i jego cenę.

Należy pamiętać, że sprzedawca, który nie wyda konsumentowi paragonu naraża się na odpowiedzialność karo-skarbową.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-03-07

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket