Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy konsument o fakturę musi prosić?

Czy konsument o fakturę

Robiąc zakupy otrzymujemy paragon, który nie zawsze nam wystarcza. Niekiedy potrzebna jest faktura. Konsument ma prawo zażądać od sprzedawcy wystawienia faktury bądź rachunku. Czy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie konsumenta? Czy można żądać wystawienia faktury po jakimś czasie od dokonania zakupu?

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż na rzecz osób fizycznych, co do zasady nie podlega dokumentowaniu fakturą. Konsument kupujący towar nie rozlicza podatku VAT i dlatego wystarczy mu paragon. Nie oznacza to jednak, że konsument nie może zażądać faktury. Jeśli poprosi sprzedawcę o fakturę to ten nie może mu odmówić. Faktura może być konsumentowi przydatna np. przy odliczaniu internetu, czy zwrocie VAT za materiały budowlane.

Często konsumenci kupując drogi sprzęt wolą fakturę, gdyż paragon można łatwo zgubić albo też po pewnym czasie wyblaknie. Wiadomo, że przy reklamacji będzie to dowód zakupu.

Czy można żądać wystawienia faktury po pewnym czasie od zakupu?

Zdarza się, że kupiliśmy sprzęt i otrzymaliśmy paragon. Po pewnym czasie stwierdzamy, że chcielibyśmy otrzymać fakturę.

Otóż zgodnie z ww. ustawą na żądanie nabywcy towaru podatnik jest obowiązany wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Oznacza to, że konsument może otrzymać fakturę, ale w terminie 3 miesięcy.  Po upływie tego terminu sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Jeśli chodzi o datę to data na fakturze powinna być zgodna z datą paragonu.

Kolejne pytanie, to czy musimy oddać paragon, gdy otrzymamy fakturę?

Otóż zgodnie z art. 106 n ust.1 ww. ustawy w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Konsument oddaje więc paragon sprzedawcy.

Kupując produkt przez internet można otrzymać fakturę w formie elektronicznej. Jednak jest to dozwolone, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę. Za fakturę uważa się dokument zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej zawierający określone prawem dane. Faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika i nabywcy towarów oraz ich adresy, numery za pomocą których podatnik, jak i nabywca są identyfikowani na potrzeby podatku, nazwę ( rodzaj) towaru, miarę i ilość ( liczbę) dostarczonych towarów, cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku ( czyli cenę netto), kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, stawkę podatku, kwotę należności ogółem.

Konsument może również poprosić o wystawienie faktury uproszczonej. Dokument ten sprzedawca może wystawić, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. Faktura uproszczona zawiera te dane, które znajdują się na paragonie oraz NIP nabywcy. Jeśli wiec sprzedawca dopisze na paragonie NIP nabywcy to może on być traktowany, jak faktura uproszczona.

Podsumowując, konsument sam decyduje, czy potrzebuje fakturę. Sprzedawca zaś ma obowiązek jej wystawienia. Nawet po pewnym czasie od zakupu możemy zgłosić do sprzedawcy prośbę o wystawienie faktury. Sprzedawca ma obowiązek ją wystawić, jeśli nie upłynęły 3 miesiące od daty zakupu. Po tym okresie jest to już dobra wola sprzedawcy.

Poza zwykłą fakturą może być wystawiona faktura uproszczona, która zawiera znacznie mniej danych.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-03-07

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket