Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Nowe przepisy o rękojmi

Nowe przepisy o rękojmi

Trwają prace nad wprowadzeniem nowych zasad dotyczących rękojmi. Zmiany nie są duże, bo dotyczą w zasadzie jednego przepisu. Jednak dla konsumenta może to mieć istotne znaczenie. Czego dotyczą zmiany? Co zyskają konsumenci? Jakie są róążnice między dotychczas obowiązującym prawem a nowo tworzonym?

Przepis, który ma wejsc w życie dotyczy biegu terminu rękojmi po wymianie towaru na wolny od wad.

Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument, który kupił produkt, a ten okazał sie wadliwy ma prawo do reklamacji. Reklamując wadliwy produkt w ramach rękojmi kupujący może żądać:

  • odstąpienia od umowy;
  • naprawy produktu;
  • obniżenia ceny produktu;
  • i wymiany na wolny od wad.

Dotychczas obowiązujący przepis stanowi, iż terminn  rękojmi rozpoczyna się z dniem otrzymania towaru przez konsumenta. Oznacza to, że nawet w przypadku wymiany wadliwego produktu na nowy bieg terminu rękojmi liczony jest od daty wydania pierwszego produktu.

Jeżeli więc drugi produkt otrzymany od sprzedawcy okaże się wadliwy to mamy mniej czasu na jego zareklamowanie. Może okazać się, że np. został nam tylko jeden miesiąc na reklmację. Sprawdzenie wymienionej rzeczy wymaga niekiedy więcej czasu, bo wada może się ujawnić dopiero po jakimś okresie jej użytkowania np. w przypadku sprzetu elektronicznego.

Dlatego też aby wzmocnić sytuację konsumenta w ww. kwestii trwają procedury zmierzające do wprowadzenia nowego przepsiu.

Przewiduje się dodanie nowego przepisu w brzmieniu: " Jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany rzeczy na wolną od wad."

W przypadku, gdy w ramach reklamacji sprzedawca wymieni wadliwy produkt na nowy, wówczas ponownie konsument zyskuje na tę rzecz 2 letnią rękojmię. Nie ma tu znaczeni data zawarcia pierwszej umowy. Z chwilą wydania nowej rzeczy ma kolejne 2 lata na jej sprawdzenie.

Istotne jest również to, że nie ma znaczenia ile razy rzecz będzie wymieniana. Za każdym razem, gdy konsument w ramach reklamacji otrzyma nowy produkt zyskuje 2 lata rękojmi.

Dla przykładu: Mikser okazał się wadliwy po 1,5 roku od jego zakupu. Sprzedawca wymienił go na nowy wolny od wad. W tym momencie kupujacy zyskuje 2 lata rękojmi  na wymieniony mikser. Tym samym można zauwazyć, że rękojmia trwa 3,5 roku od dnia pierwszego zakupu.  Jeżeli wymieniony mikser również okazał się wadliwy to ponownie konsument od daty wymiany zyskuje kolejne 2 lata na reklamację w ramach rękojmi.

Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów bedą miały zastosowanie dotychczas obowiązujące przepisy prawa.

Nowo projektowany przepsi dotyczy tylko rękojmi, gdyż w przypadku gwarancji konsumenci byli chronieni. Zgodnie z art. 581 kc termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Należy również zwrócić uwagę, iż nowy przepis dotyczy konsumentów, a nie przedsiębiorców. Jeżeli więc kupującym jest przedsiębiorca wówczas nie zyskuje on uprawnienia gwarantowanego nowym przepisem.

Podsumowując należy stwierdzić, iż nowe prawo ma na celu wzmocnić sytuacje konsumentów. Ponadto zmobilizować sprzedających do zwracania uwagi na jakość sprzedawanych produktów, gdyż okres ich odpowiedzilaności z tytułu rękojmi ulega w pewnym stopniu wydłużeniu.

                                                                                                          Anna Golas

2018-05-24

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket