Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

W jaki sposób sprzedawca zwraca płatności?

W jaki sposób sprzedawca zwraca płatności?

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Dotyczy do jedynie zakupów robionych na odległość, czyli np. przez internet. Jeżeli okaże się, że produkt nie odpowiada konsumentowi może go odesłać sprzedawcy. W sklepach stacjonarnych zwrot produktu jest możliwy tylko wówczas, gdy regulamin sklepu to przewiduje. W jaki sposób sprzedawca może zwrócić kwotę uiszczoną za kupiony produkt? Czy zwrot uiszczonej ceny może wiązać się z kosztami dla kupującego?

Konsument, który zawarł umowę na odległość, czyli np. robiąc zakupy przez internet może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jako konsumenci mamy również przywilej, że nie musimy o tym wiedzieć, czy pamiętać. Ustawodawca nałożył na sprzedawców obowiązek poinformowania kupujących o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca nie poinformuje o tym kupującego może on odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy.

Kupujący musi pamiętać, iż do odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić bezpośrednio u przedsiębiorcy lub odesłać listem poleconym, czy też pocztą elektroniczną.

W przypadku odesłania oświadczenia drogą elektorniczną sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie jej, jako niezawartej. Oznacza to, że strony są zobowiązane zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły. Konsument odsyła rzecz ( wraz z oświadczeniem), a sprzedawca musi zwrócic cenę uiszczona za produkt.

Przedsiebiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Oznacza to, że jeżeli konsument dokonał przelewu to sprzedawca zwróci płatność w ten sam sposób, czyli na nasz numer konta.

Może się zdarzyć, że sprzedawca będzie chciał zwrócić płatność w innej formie. Może to jednak zrobić tylko za zgodą konsumenta. Ponadto nie może on z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Konsument ma 14 dni na odstąpinie od umowy, a sprzedawca ma 14 dni na zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.

14-dniowy termin liczony jest od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy  z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

W sklepach stacjonarnych również konsumenci często mają prawo do zwrotu towaru. Prawo to nie wynika jednak z przepisów ustawy, a z wewnętrznych regulaminów sklepów.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że zwrot płatności następuje również w takiej formie, w jakiej była zapłata. Jeżeli płaciliśmy gotówką to otrzymamy zwrot w gotówce, jeżeli zaś cenę uiściliśmy płacąc kartą zwrot nastąpi na nasze konto.

Warto o tym pamiętać, gdyż konsumenci często nie mają przy sobie karty, którą płacili za dany produkt i wówczas sprzedawca nie może dokonać zwrotu płatności.

                                                                                                          Anna Golas

2018-05-24

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket