Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Jak może postąpić kurier, gdy nie zastanie konsumenta?

Jak może postąpić kurier, gdy nie zastanie konsumenta?

Konsument kupujący produkt przez internet najczęściej podaje swój adres domowy do doręczeń. Zdarza się jednak, że kurier dociera np. w godzinach pracy konsumenta i zastaje zamknięte drzwi. Paczka nie może być więc doręczona. Co w takich sytuacjach może zrobić kurier? Czy zgodne z prawem jest zostawianie paczki u sąsiada? Czy paczkę może odebrać inna osoba zamieszkująca pod tym samym adresem?

Dostarczanie paczek konsumentom wielokrotnie jest problemem. Zazwyczaj kurierzy dzwonią do konsumentów, aby poinformować, że w danym dniu dostarczą zamawiany produkt. To konsument powinien podpisać potwierdzenie, że odebrał paczkę. Od tego momentu liczy się chociażby termin do odstąpienia  od umowy wynoszący 14 dni.

Zgodnie z ustawą z 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe przesyłkę pocztową doręcza się adresatowi pod adres wskazany w przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.

Czy przesyłka pocztowa może być doręczona w inny sposób zgodny z prawem?

Przesyłka pocztowa może być wydana ze skutkiem doręczenia:

  • adresatowi
    • do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowych
    • w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce;
    • w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym.
  • przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa pod adres wskazany na przesyłce pocztowej lub w placówce pocztowej;
  • osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej lub w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem.

Rozwiązaniem problemu z odbiorem paczek przez konsumenta może być również pełnomocnictwo pocztowe. Takiego pełnomocnictwa może udzielić konsument udając się do placówki pocztowej, aby podpisać je w obecności pracownika poczty. Nie jest tu niezbędna obecność pełnomocnika wystarczy  podać jego dane tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Takie pełnomocnictwo może być udzielone np. sąsiadowi, który ze względu na charakter pracy przebywa w domu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że paczki zostaną doręczone na czas, zgodnie z prawem i bez problemów.

W pełnomocnictwie konsument może zawrzeć, że osoba uprawniona może odbierać np. tylko paczki pocztowe.

Jeżeli paczka została wydana niewłaściwej osobie ( np. sąsiadowi bez upoważnienia), a ten przekazał nam ją po miesiącu to mamy roszczenie do sprzedawcy. Konsument nie jest związany umową z przewoźnikiem. Tu odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

Zgodnie z art. 548§ 3 kc jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Jeżeli więc przesyłka nie została prawidłowo doręczona konsument ma roszczenie do sprzedawcy. Również wówczas, gdy kurier wydał paczkę sąsiadowi, który potwierdził jej odbiór.

Podsumowując, nie każdy jest uprawniony do odbioru paczek. W przypadku nieprawidłowego doręczenia odpowiedzialność ponosi sprzedawca, który ma roszczenie do przewoźnika.

                                                                                                                      Anna Golas

2019-02-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket