Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży produktu?

Czy sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży produktu?

Sprzedawcy zazwyczaj zachęcają do zakupów. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca odmówi sprzedaży produktu. W jakich sytuacjach jest to dopuszczalne? Czy kwestie te regulują przepisy prawa?

Konsument, który chce kupić produkt wystawiony na sprzedaż ma do tego prawo. Sprzedawca nie może więc uchylić się od obowiązku sprzedaży rzeczy.

Kwestie te reguluje art. 135 kkw, który mówi, że kto zajmuje się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru podlega karze grzywny.

Oznacza to, że sprzedawca może odmówić wydania produktu, gdy będzie istniała „uzasadniona przyczyna odmowy”. Jest to przesłanka, która chroni sprzedawcę przed odpowiedzialnością .

W jakim przypadku konsument może nie otrzymać produktu wystawionego na sprzedaż?

Najczęściej jest to odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim, czy wydania leku na który wymagana jest recepta. Są to sytuacje uzasadnione i w takich przypadkach konsument może nie otrzymać produktu.

Mogą również zaistnieć inne sytuacje w których sprzedawca będzie miał prawo odmówić wydania rzeczy wystawionej na sprzedaż np. konsument nie może kupić rzeczy, która stanowi dekorację sklepu, czy wydanie rzeczy mogłoby zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

Sprzedawca może więc ponosić odpowiedzialność, gdy ukrywa towar lub odmawia sprzedaży. Może się zdarzyć, że sprzedawca chce ukryć produkt, który jest w atrakcyjnej cenie albo jest na magazynie i nie chce go przynosić.

Ważnym aspektem jest również to, że sprzedawca nie może odmówić sprzedaży rzeczy znajdującej się na wystawie .

Reguluje to art. 543 kc który stanowi, że wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Oznacza to sprzedawca nie może odmówić sprzedaży takiej rzeczy.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy w witrynie sklepowej jest wyraźnie zaznaczone, że jest to dekoracja sklepu i nie podlega sprzedaży.

Czy konsument może żądać sprzedaży rzeczy odłożonej dla innego klienta?

Praktykowane jest w sklepach odkładanie produktów na pewien czas na prośbę klienta. Jeżeli jest wyraźnie oznakowane, że rzecz jest odłożona wówczas sprzedawca jest chroniony prawem. Odwieszenie produktu bez oznaczenia nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku sprzedaży rzeczy.

Podsumowując, sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży rzeczy przeznaczonych w sklepie do sprzedaży. Tylko w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży produktu. Jeżeli odmawia wydania rzeczy bez uzasadnionej przyczyny podlega karze grzywny.

Anna Golas

2019-02-28

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket