Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czego konsument nie może żądać od kuriera?

Czego konsument nie może żądać od kuriera?

Dostarczanie przesyłek przez kurierów stało się powszechne. Niemalże każdy korzysta z usługi dostarczenia kupionej rzeczy do domu. Klienci mają liczne wymagania i oczekiwania, co do czasu dostarczenia przesyłki, czy jej wniesienia do mieszkania. Konsumenci nie wiedzą do końca, czego mogą żądać od kuriera, a do czego dostawcy nie są zobowiązani.

Wnoszenie paczki do mieszkania

Konsumenci często zamawiają przez internet, aby mieć dostarczony produkt pod drzwi. O ile z małymi przedmiotami nie ma problemu, o tyle wielkogabarytowe towary mogą stanowić problem. Zamawiając książki, płyty, czy produkty małego AGD-RTV możemy się spodziewać, że kurier dostarczy je do mieszkania. Nie są to przedmioty duże i ciężkie, a kwestie te mają istotne znaczenie.

Otóż kurier jest zobowiązany dostarczyć towar pod drzwi klienta, jeżeli jego waga nie przekracza 30 kg. Może się zdarzyć, że dopuszczalna przez firmę waga jest wyższa.

W przypadku kupna np. pralki czy piekarnika konsument nie może wymagać od kuriera, aby sprzęt wniósł. Sprzedawcy już w momencie zamawiania produktu oferują usługę wniesienia za opłatą. Warto więc o tym pamiętać, gdyż wniesienie dużego sprzętu AGD- RTV może być problematyczne, a kurier nie ma takiego obowiązku.

Wydawanie reszty

Kolejnym problemem jest przygotowanie określonej kwoty do zapłaty, jeżeli kupujemy za pobraniem. Często otrzymujemy wiadomość, że należy przygotować określoną kwotę do zapłaty za dostarczony produkt. Wiąże się to z faktem, że kurier nie musi mieć przy sobie gotówki, a tym samym nie musi wydawać reszty. Warto więc odliczyć określoną kwotę, aby kurier mógł bez problemu doręczyć przesyłkę. Oczywiści często kurierzy wydają resztę, ale jest to ich dobra wola, a nie obowiązek. Nie możemy mieć zatem pretensji, jeżeli kurier nie jest przygotowany na wydawanie reszty. To konsument ma obowiązek przekazać określoną kwotę pieniędzy przy doręczaniu paczki.

Telefon od kuriera

Konsumenci często żądają również informacji telefonicznej, kiedy paczka zostanie doręczona. Brak telefonu, czy smsa wywołuje oburzenie. Czy słusznie? Kurier nie ma obowiązku dzwonienia i informowania, że paczka będzie doręczona o konkretnej godzinie. Niewątpliwie kurierzy często dzwonią i informują, że o określonej godzinie dostarczą zamówioną przesyłkę, ale jest to ich dobra wola.

Konsument, który chce otrzymać zamawiany produkt o określonej godzinie może korzystać z możliwości wykupienia takiej opcji za dodatkową opłatą.

Protokół odbioru

Protokół powinien podpisać zarówno kurier, jak i osoba odbierająca paczkę. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim stan faktyczny i przyczyny odmowy.

W przypadku, gdy po stwierdzeniu ubytku lub uszkodzenia nie poinformowano o tym kuriera i nie został spisany protokół roszczenie wygasa. Nie dotyczy to jednak sytuacji , gdy:

  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

                                                                      Anna Golas

2019-03-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket