Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ABRYS, APPLIA POLSKA, ELEKTROEKO

14. edycja konferencji o recyklingu ZSEE

14. edycja konferencji

W maju w warszawskim Airport Hotel Okęcie odbyła się 14. edycja konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez firmę Abrys i związek pracodawców AGD APPLiA Polska pod auspicjami organizacji ElektroEko – generalnego partnera konferencji.

Pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje, których tematami głównymi były: prawo polskie i europejskie, koszty recyklingu, kontrole i monitoring u recyklerów oraz otoczenie rynkowe, innowacje i audyty (m.in. konsekwencje prawne i finansowe negatywnych wyników audytów i kontroli). Krzysztof Harasimiuk, zastępca dyrektora w Centrum Certyfikacji Jakości, podczas spotkania przedstawił kodeks dobrych praktyk audytów w branży ZSEE. Symbiozę gospodarczą w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz tworzenie łańcucha wartości omówiła Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu klastra, natomiast o innowacyjnej linii demontażu lodówek, gwarancjach i zabezpieczeniach przeciwpożarowych i wymaganiach prawnych dla przetwarzania ZSEE opowiadał Bartosz Kubicki, prezes zarządu i właściciel spółki Elektrorecykling. Poruszano również tematykę realizacji dyrektywy WEEE w kontekście dyrektywy odpadowej z 30 maja 2018 r. Dyskutowano też o wskaźnikach GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym) w przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, obowiązku weryfikacji DPR (dokumentów potwierdzających recykling), a także o zmianach w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i ich wpływie na kontrole przedsiębiorstw z branży ZSEE. Nie brakowało także rozmów na temat rozwiązań związanych z wprowadzeniem ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W ramach spotkania odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Ekologia i ekonomia – czy dadzą się pogodzić na rynku ZSEE?”. Wywołał on burzliwą dyskusję między panelistami a uczestnikami konferencji. Problematyczne okazały się m.in. kwestie rozpatrywania wniosków dotyczących działalności punktów zajmujących się ZSEE. Nowością podczas tej edycji był drugi panel, dla którego organizatorzy przyjęli formę „ringu”, w którym naprzeciw siebie usiedli przedstawiciele producentów AGD oraz organizacji odzysku i przetwarzających odpady. Nie brakowało emocji, ale także merytorycznych wypowiedzi dotyczących sytuacji na rynku ZSEE i problemów z tzw. szarą strefą w branży. Drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Tam odbywały się kolejne debaty i prelekcje, m.in. dotyczące przemysłu 4.0 w obiegu zamkniętym oraz efektywności energetycznej w dobie smart home.

14. Edycja Konferencji

Spotkanie otworzyli (od lewej) Robert Rosa, wiceprezes zarządu firmy Abrys, oraz Wojciech Konecki, dyrektor generalny APPLiA Polska.

14. Edycja Konferencji

Burzliwą dyskusję wśród uczestników konferencji wywołało już pierwsze, wprowadzające wystąpienie Pawła Ciećki, głównego inspektora ochrony środowiska, który opowiadał m.in. o zmianach w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i kontrolach przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

14. Edycja Konferencji

Radosław Maj, kierownik projektów w APPLiA Polska, przybliżył zgromadzonym normy Unii Europejskiej dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Omówił również normy związane z efektywnością materiałową.

14. Edycja Konferencji

Wojciech Konecki, dyrektor generalny APPLiA Polska, omówił najważniejsze kryteria doboru partnerów w procesie zbiórki i przetwarzania ZSEE. W swoim wystąpieniu podsumował również zmiany zachodzące w przepisach dotyczących recyklingu ZSEE.

14. Edycja Konferencji

O ekologii i ekonomii na rynku ZSEE rozmawiali (od lewej): prowadząca panel Katarzyna Błachowicz – wiceprezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Rafał Kaczmarek – prokurent w spółce Elektrorecykling, Grzegorz Skrzypczak – prezes ElektroEko, Andrzej Maciejewski – poseł na sejm RP, Małgorzata Kozicka-Ochal z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego.

14. Edycja Konferencji

Interesującym punktem konferencji był „ring”, podczas którego konfrontowali się eksperci branży ZSEE. Na temat cen, rynku i szarej strefy dyskutowali (od lewej): Bartłomiej Hajduk – prezes MB Recykling, Wojciech Konecki – dyrektor generalny APPLiA Polska, Grzegorz Skrzypczak – prezes ElektroEko, Robert Wawrzonek – prezes Remondis Electrorecykling oraz prowadzący „ring” – Tomasz Szymkowiak, redaktor naczelny „Przeglądu Komunalnego”.

14. Edycja Konferencji
2019-05-27

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket