Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

To konsument udowadnia fakt zakupu produktu

To konsument udowadnia fakt zakupu produktu

Jeżeli rzecz kupiona przez konsumenta ma wadę może on skorzystać z uprawnień wynikających w rękojmi. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Najważniejsze to termin oraz fakt udowodnienia, że produkt był kupiony u danego sprzedawcy. W jaki sposób potwierdzić fakt kupna rzeczy u danego sprzedawcy? Czy jedynym dowodem jest paragon? Czy sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację konsumenta z powodu braku paragonu?

Zgodnie z art. 560 § 1 kc, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowanie, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub wadę usunie.

Konsument w ramach rękojmi może więc:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • żądać naprawy,
  • żądać wymiany na rzecz wolną od wad,
  • lub odstąpić od umowy.

Udając się do sprzedawcy z reklamacją należy pamiętać, że sprzedawca odpowiada za wadę produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili sprzedaży. Oznacza to, że to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta.

Drugim koniecznym warunkiem do spełnienia jest udowodnienie przez konsumenta faktu zakupu produktu. Najłatwiejszym sposobem jest okazanie paragonu. Nie zawsze jednak konsument go posiada. Brak paragonu w żaden sposób nie uniemożliwia złożenia reklamacji.

Innym sposobem udowodnienia kupna produktu, który chcemy zareklamować jest np. potwierdzenie płatności kartą płatniczą  czy kredytową, dane z systemu aukcyjnego, wyciąg z rachunku bankowego. Mogą to być również zeznania świadków.

Sprzedawca, który odmawia przyjęcia reklamacji z powodu braku paragonu działa bezprawnie. Przepis prawa nie wymaga, aby konsument reklamując produkt przedkładał paragon.

Niewątpliwie jest to najłatwiejszy sposób potwierdzający zakup, ale nie jedyny. Warto więc paragony zachowywać zwłaszcza, że to na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia faktu zakupu produktu u sprzedawcy.

Bez dowodów potwierdzających zakup niestety reklamacja może być odrzucona.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-06-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket