Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

AKADEMIA VESTEL

Jonizacja – nie tylko zdrowe powietrze

Jonizacja

Każdy chciałby na co dzień oddychać powietrzem tak czystym i świeżym jak podczas spaceru po lesie. Niestety zanieczyszczenia generowane przez miasto praktycznie to uniemożliwiają. Z tym problemem skutecznie można walczyć w domu, używając oczyszczaczy z technologią jonów Plasmacluster. To rozwiązanie nie tylko odświeża powietrze, ale przede wszystkim usuwa z niego szkodliwe mikroorganizmy.

Dlaczego tak dobrze czujemy się w lesie?

Wszyscy znamy to uczucie: wchodzimy do lasu i czujemy przypływ energii w kontakcie z czystym, świeżym powietrzem. To nie tylko zasługa naszych zmysłów: wzroku, węchu i słuchu. Dzieje się tak dzięki obecności w powietrzu dużych ilości jonów dodatnich i ujemnych. Odpowiednio zrównoważone zobojętniają szkodliwe czynniki i utrzymują czystość powietrza na właściwym poziomie.

Czym jest jonizacja?

W największym skrócie jonizacja jest rozpadem atomu lub cząsteczki pod wpływem energii na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony). Jest to proces, zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury, pola elektrycznego, promieniowania lub bombardowania elektronami, który polega na oderwaniu od atomu lub przyłączeniu do niego jednego lub kilku elektronów. Są one aktywne elektrycznie i mogą reagować z różnymi związkami. Za świeżość powietrza odpowiadają jony ujemne, które naturalnie występują w przyrodzie. Duża ich ilość występuje w lasach, w okolicach wodospadów i w czasie deszczu. Każda burza wytwarza jony ujemne, oczyszczające powietrze i czyniące je rześkim i relaksującym. Badania na roślinach i zwierzętach dowiodły, że jony ujemne mają takie samo działanie uspokajające i regulujące poziom serotoniny w organizmie jak chemiczne środki uspokajające, ale bez żadnych szkodliwych konsekwencji. Powietrze w naszych biurach i mieszkaniach zawiera mało jonów ujemnych, co może objawiać się uczuciem niepokoju, złym samopoczuciem, stresem, zmniejszeniem wydajności pracy, a także infekcjami dróg oddechowych. Niedostateczna ilość jonów ujemnych w powietrzu może być przyczyną zaburzeń rytmu serca, jak w przypadku tych wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Liczba jonów ujemnych jest bardzo różna w zależności od miejsca, w którym przebywamy. W przyrodzie najwięcej jonów ujemnych powstaje w czasie wyładowań burzowych. Naturalnie występują w górach, przy wodospadach, na polach, łąkach, lasach. Najmniej jest w miastach. Praktycznie są ich pozbawione pomieszczenia zamknięte jak mieszkania i biura. W miastach, gdzie przeważają bloki z wielkiej płyty i ceglaste kamienice, jest więcej jonów dodatnich. Generują je spaliny, asfalt, beton oraz zanieczyszczenia z fabryk. Jony dodatnie pochodzą także z sieci wysokich napięć, urządzeń grzewczych, silników elektrycznych, domowych sprzętów elektrycznych. Szczególnie niesprzyjające dla naszego zdrowia są: kuchenki mikrofalowe, pralki, zmywarki, kuchnie elektryczne, suszarki, sprzęt komputerowy, monitory. Jony dodatnie niekorzystnie oddziałują na układ oddechowy, nerwowy i hormonalny. Powodują pogorszenie się nastroju, bóle głowy, zatrucie organizmu toksynami.

Jonizacja

Oczyszczacz KC-D40EU-B ochroni sprzęt elektroniczny przed elektrycznością statyczną i zredukuje nadmiar jonów dodatnich wytwarzany przez sprzęt komputerowy.

Optymalne proporcje jonów

Od ilości jonów dodatnich i ujemnych zależy nasze samopoczucie. Niestety miejskie zanieczyszczenia powietrza zaburzają właściwe proporcje jonów ujemnych i dodatnich. Najkorzystniejszy dla człowieka stosunek jonów dodatnich do ujemnych powinien wynosić 1:1,5–2,0. Powietrze w mieszkaniu możemy zmienić, stosując oczyszczacz powietrza marki Sharp z generatorem jonów Plasmacluster.

Jonizacja dodatnia i ujemna – generator jonów Plasmacluster

W naturalnym, leśnym środowisku obecność jonów dodatnich i ujemnych w powietrzu skutecznie neutralizuje szkodliwe czynniki i utrzymuje czystość powietrza na właściwym poziomie. Takie warunki najlepiej zapewnić w domu. Zgodnie z danymi otrzymanymi przez ośrodki badawcze, na których wyniki powołuje się firma Sharp (właściciel patentu jonizatora Plasmacluster), zawartość jonów w naturalnym, leśnym środowisku wynosi około 4100 – 4300 jonów dodatnich oraz 4100 – 4200 jonów ujemnych na centymetr sześcienny. To znacznie więcej niż w środowisku miejskim, w statystycznym domu, gdzie wartości te wynoszą odpowiednio: 500 lub mniej dla jonów dodatnich oraz bliska zeru ilość jonów ujemnych w jednym centymetrze sześciennym.

Jonizacja

Stężenia jonów wytwarzane przez generator Plasmacluster.

Jonizacja

Generator Plasmacluster jonów dodatnich i ujemnych stosowany w oczyszczaczach marki Sharp.

Redukcja elektryczności statycznej

Materiały mogą się elektryzować ładunkami dodatnimi lub ujemnymi w zależności od ich rodzaju. Wszyscy znamy zjawisko elektrostatycznego przylegania odzieży, elektryzowania włosów lub przyciągania drobin kurzu, kiedy przejdziemy po suchym dywanie czy zakładamy koszulę z tworzywa sztucznego. Po dotknięciu metalowego przedmiotu poczujemy przeskok iskry. Jest on groźny także dla elektronicznych urządzeń, które może uszkodzić. Jony Plasmacluster dodatnie i ujemne są w stanie zmniejszyć ładunek elektrostatyczny. Skierowany na naelektryzowany materiał strumień powoduje, że ładunki na materiale będą przyciągać jony o przeciwnych znakach, przez co stają się obojętne. W teście przeprowadzonym przez firmę Sharp (według normy JIS TR C 0027-1) okazało się, że strumień jonów skierowany na płytkę naładowaną do napięcia 5 kV powodował jego zmniejszenie do wartości 0,5 kV w czasie ok. 2,7 min w wypadku urządzenia KI-A60 i ok. 13 min w wypadku urządzenia FP-F30 w pomieszczeniu testowym o objętości ok. 41 m3.

Redukcja

Plasmacluster Spot – skuteczny nadmuch kierunkowy

To najnowsza i bardzo użyteczna funkcja w serii oczyszczaczy KC-G. W trybie Plasmacluster spot usuwane są uciążliwe zapachy: dymu tytoniowego, potu ludzkiego, zwierząt, kuchennych itp. oraz bakterii i wirusów z różnych przedmiotów, takich jak koszule, garnitury, poduszki, różnego rodzaju butów codziennego użytku, narciarskich czy nawet kasku motocyklowego oraz wielu innych. W oczyszczaczach z serii Sharp KC-G60/50EUW i KC-G40EUH zastosowano oddzielny nawiew kierunkowy emitujący strumień jonów o stężeniu 10-krotnie większym w porównaniu ze średnim nawiewem, który skuteczne usuwa zapachy. Kąt nachylenia nadmuchu można ręcznie ustawić (40°, 20° – góra i 20° – dół), więc nadmuch można kierować dokładnie tam, gdzie się chce, np. oczyścić zasłony z dymu lub dywan, na którym uprzednio przebywały zwierzęta.

W testach przeprowadzonych przez firmę Sharp eliminowane są zapachy:

  • dymu papierosowego – w ciągu ok. 30 min.,
  • zwierząt – ok. 6 godzin,
  • stęchlizny wnikającej w ubrania suszone w pomieszczeniach – ok. 3 godzin,
  • zapach potu – ok. 6 godzin,
  • zapach oparów kuchennych – ok. 2 godziny.

Bakterie są usuwane w ciągu ok. 8 godzin. Efekt uzyskano po upływie podanych czasów w odległości ok. 70 cm nad podłogą i 50 cm od przedniego wylotu oczyszczacza.

UWAGA! Skuteczność eliminacji zapachów zależy od takich czynników jak ich rodzaj i intensywność, a także od rodzaju materiału, z którego wykonano przedmiot. Istotna jest też szybkość nawiewu.

Plasmacluster Spot

Budowa generatora jonów

Plasmacluster Jednymi z najskuteczniejszych są jonizatory plazmowe, wytwarzające jony dodatnie i ujemne odpowiadające jonom występującym w naturze. Jony mają ładunki dodatnie lub ujemne. Aby zjonizować wodę i tlen w powietrzu, Sharp wpadł na pomysł wykorzystania wyładowania plazmowego, aby nadać wodzie ładunek dodatni, a tlenowi ładunek ujemny. W oczyszczaczach z jonizatorem Plasmacluster są wytwarzane jony dodatnie wodoru (H+) i ujemne tlenu (O–) przy pomocy dwóch elektrod ujemnej oraz dodatniej, używanych do wyładowań wysokiego napięcia w środowisku wody i tlenu z powietrza. Wyładowania przy pomocy elektrody dodatniej w środowisku wodnym powodują rozpad cząsteczek wody i emisję dodatnio naładowanych jonów wodoru (H+), natomiast elektroda ujemna wytwarza ujemnie naładowane jony tlenu (O–). Przy pomocy pary wodnej uwalniane są one do otoczenia w odpowiednich proporcjach, w którym natrafiają na cząstki o przeciwnym ładunku. Kiedy cząstki wody otaczają jony generowane przez wyładowanie plazmowe, ich skupiska wyglądają jak grona winogron, stąd logo Ion Plasmacluster.

 

Budowa

Oczyszczacz pracuje w dwóch przemiennych trybach: raz jako oczyszczacz, generując jony dodatnie, a następnie, w trybie kontroli jonów, emituje jedynie jony ujemne, równoważące jony o ładunku dodatnim. Poziom jonów zbliżony jest do stanu występującego w przyrodzie, który – jak wiadomo – jest najlepszy dla samopoczucia człowieka. Urządzenia marki Sharp rozprzestrzeniają skupiska jonów z prędkością dochodzącą do nawet 5 m/s. W ten sposób efektywnie usuwane są również zanieczyszczenia znajdujące się w kątach pomieszczeń. Oprócz oczyszczania otoczenia z pyłków, kurzu i alergenów, jonizator Plasmacluster usuwa mikroorganizmy. Jony dodatnie i ujemne otoczone są cząsteczkami wody i w postaci pary wodnej uwalniane w odpowiednich proporcjach do otoczenia, co zapewnia im długi okres istnienia.

UWAGA! Przyjmuje się, że dla dobrego samopoczucia zawartość jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu to ok. 1000/cm3 powietrza. Ważny jest także stosunek jednych jonów do drugich. Powinien on wynosić 5 do 4 na korzyść ujemnych. Oczyszczacze Plasmacluster Ion HD mogą wytwarzać strumień o stężeniu 7000 i 25000 jonów/cm3 lub większym.

h

Na pulpicie oczyszczacza KC-G50EUW jest ikona do uruchomienia funkcji Plasmacluster Spot.

Usuwanie pleśni, mikrobów i wirusów za pomocą jonów

Jonizator Plasmacluster niszczy te organizmy, wykorzystując reakcje chemiczne zachodzące w powietrzu. Mikroorganizmy pleśni, alergenów, wirusów, drobnoustrojów są otoczone białkami, do których przyczepiają się jony. W wyniku reakcji chemicznej tworzą się aktywne chemicznie rodniki hydroksylowe (OH), które przechwytują wodór (H) tworząc wodę i niszcząc białko. Przeprowadzone w laboratoriach Sharpa badania wykazały, że w ciągu zaledwie godziny powietrze z jonami zostaje oczyszczone nawet z 90 proc. grzybów. Potwierdziły to także testy obrazujące zahamowanie wzrostu pleśni. Jony Plasmacluster są w stanie unieszkodliwić przeszło 99 proc. wirusów, a ponadto równie skutecznie w znacznym stopniu ograniczają rozwój tych, które w powietrzu pozostaną.

Jonizacja

Funkcja Clean Ion Shower przygotowuje pomieszczenie do snu.

Elastyczna i nawodniona skóra

Jony Plasmacluster mają wpływ na wygląd skóry. W warunkach naturalnych woda wyparowuje z powierzchni skóry, powodując jej wysychanie. Otoczone wodą jony dodatnie wodoru i ujemne tlenu oddziałują na skórę, wchodząc w interakcję i tworząc tzw. „molekularną wodną osłonę” w warstwie naskórka (keratynowej) skóry. W ten sposób utrzymuje się poziom hydratacji (uwodnienia) skóry, przez co staje się elastyczna i atrakcyjnie wygląda. W testach przeprowadzonych przez firmę Sharp na grupie 21 kobiet w wieku od 36 do 63 lat zaobserwowano efekt nadania połysku skórze w kącikach oczu po 20 minutach działania z wykorzystaniem strumienia jonów HD 25000 z włączoną funkcją nawilżania z urządzenia KI-A60.

Elastyczna

Usuwanie zapachów i dymu papierosowego

Jony Plasmacluster skutecznie usuną także wszelkie przykre zapachy, a pozostawi te przyjemne. Jest to możliwe, gdyż cząsteczki cuchnące znacznie łatwiej podlegają działaniom jonów. Podobnie dzieje się z dymem papierosowym. Dym papierosowy zawiera NO (tlenek azotu), styren i kwas octowy. Jony generowane przez Plasmacluster otaczają te substancje i przekształcają je także w rodniki hydroksylowe OH, bardzo reaktywne chemicznie. Rodniki te przyśpieszają reakcje chemiczne i doprowadzają do rozpadu substancji toksycznych do nieszkodliwych cząsteczek, z NO powstają N2 (cząsteczka azotu) i H2O w postaci pary wodnej, które są nieszkodliwe.

Jak szybko nasycić powietrze jonami?

W tym celu najlepiej skorzystać z trybu Clean Ion Shower, w którym urządzenie uwalnia do otoczenia jony Plasmacluster w dużym strumieniu przez 60 minut. W tym czasie przy maksymalnej szybkości nawiewu zatrzymywany jest kurz i zmniejsza się elektryczność statyczna przez 10 minut, następnie oczyszczacz pracuje w trybie nawilżania przez 50 minut. Jonizator powietrza Plasmacluster marki Sharp, wytwarzający jony dodatnie i ujemne, jest uważany za najskuteczniejszy w walce z zanieczyszczonym powietrzem, co jest potwierdzone licznymi testami.

2019-07-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket