Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

APPLiA POLSKA

Anulowanie etykiet dla odkurzaczy

Anulowanie etykiet

W styczniu 2019 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Generalnego Unii Europejskiej stwierdzający nieważność Rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 665/2013 w sprawie etykiet dla odkurzaczy w związku z wyrokiem w sprawie Komisja Europejska – Dyson (T 544/13). Producenci AGD skupieni w APPLiA apelują o respektowanie prawa w związku z wycofaniem etykiet dla odkurzaczy.

Oznacza to zakaz odwoływania się do klas energetycznych także w komunikacji marketingowej. Eksponowanie etykiet dla odkurzaczy (również na sprzęcie pochodzącym z zapasów magazynowych) lub w sprzedaży internetowej może zostać uznane za naruszenie krajowych i unijnych przepisów.

W marcu 2019 r. Komisja Europejska potwierdziła nowy stan prawny w notatce opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE (Nr 2019/C 96/08, Dz.U. C 96 z 13.3.2019), stwierdzającej m.in, że:

1. Sprzedawcy nie mogą pokazywać etykiet dla odkurzaczy i karty produktu w sklepach oraz w sprzedaży przez Internet.

2. Sprzedawcy oraz dostawcy nie mogą odwoływać się w materiałach marketingowych do klasy energetycznej odkurzaczy oraz skali z etykiety energetycznej.

Decyzja o wycofaniu etykiet była dużym obciążeniem logistycznym oraz finansowym dla producentów i importerów działających na rynku wartym w Polsce ok. 800 mln zł (1,5 mln sztuk rocznej sprzedaży). Z dnia na dzień zostali oni postawieni w sytuacji braku przepisów, okresu przejściowego, czy jakichkolwiek wytycznych pozwalających odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i biznesowej.

Pomimo kosztów firmy wprowadzające sprzęt na rynek dostosowały się do przepisów, wycofując etykiety dla odkurzaczy. Po sześciu miesiącach nieformalnego okresu przejściowego nie zniknęły one jednak z rynku. Naszym zdaniem to najwyższy czas, aby wszyscy uczestnicy rynku podporządkowali się nowej sytuacji prawnej, a inspekcja nadzoru weryfikowała przestrzeganie obowiązującej od czerwca znowelizowanej Ustawy o etykietach energetycznych – powiedział Wojciech Konecki, członek zarządu i dyrektor generalny APPLiA Polska.

Na zlecenie APPLiA Polska kancelaria WKB przygotowała opinię prawną, która jest dostępna na stronie internetowej www.applia.pl.

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket