Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ELECTRO-SYSTEM

Konferencja jubileuszowa

Konferencja jubileuszowa

(Fot. Jacek Zyśk)
W tym roku ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. obchodzi 10-lecie działalności. Z tej okazji w hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa dla partnerów i kluczowych klientów spółki.

Spotkanie było okazją nie tylko do świętowania, ale też do omówienia już wprowadzonych i nadchodzących zmian w przepisach, które związane są z organizacjami odzysku i przetwarzania ZSEE. Zmiany te odnoszą się m.in. do wyższych celów zbierania elektroodpadów, wzrostu kosztów pracy, a także nowych wymagań prawnych dotyczących m.in. zaostrzenia przepisów przeciwpożarowych i ewidencji w gospodarowaniu odpadami.

Na konferencji pojawiło się więc wielu znamienitych gości, którzy opowiadali o tym, co w praktyce oznaczają nowe regulacje prawne. Dr Jakub Pawelec z kancelarii M. Mazurek i Partnerzy omówił m.in. kwestie związane z punktami napraw produktów, zniesieniem obowiązku regionalizacji i wprowadzeniem wizyjnych systemów kontroli zakładów przetwarzania elektroodpadów. Poruszył też aspekty unijne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta i konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Na jubileuszowym spotkaniu nie mogło zabraknąć Dominika Dobrowolskiego, znanego ekologa i podróżnika, który od lat współpracuje z firmą ELECTRO-SYSTEM. Jest to niezwykle charyzmatyczna postać, która aktywnie angażuje się w rozmaite akcje proekologiczne. Podczas swojego wystąpienia zwrócił on uwagę na szybko postępujące zmiany klimatyczne i to, co my jesteśmy w stanie zrobić, aby pomóc środowisku. Odpowiedzią na to są m.in. działania, które Dominik podejmuje wraz z ELECTRO-SYSTEMEM. Specjalnie na 10-lecie firmy w 10 miastach zorganizowano 10 wyjątkowych akcji proekologicznych. Jedną z nich jest Cycling Recycling, w ramach której Dominik wraz z pracownikami firmy ELECTRO-SYSTEM przemierzając Polskę na rowerze sprzątają okoliczne tereny, a jednocześnie aktywnie promują działania na rzecz środowiska, recyklingu elektrośmieci oraz edukacji ekologicznej.

Po inspirującym wystąpieniu Dominika Dobrowolskiego przyszedł czas na potężną dawkę praktycznych informacji dotyczących rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on integralną część BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przestawione zostały najważniejsze z punktu widzenia uczestników systemu m in. wprowadzających, zakładów zbierających i przetwarzających ZSEE oraz recyklerów zagadnienia zawarte w kluczowych dla nich ustawach odnoszących się do BDO.

Część konferencyjną zakończyło wystąpienie Macieja Orłosia, prezentera, dziennikarza i influencera, który obecnie prowadzi również szkolenia z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Taki właśnie temat miała jego prelekcja podczas jubileuszu firmy ELECTRO-SYSTEM. Z biznesowego punktu widzenia rady p. Macieja dotyczące transparentności przekazu niewerbalnego, czy prawidłowej postawy prelegenta były niezwykle cenne.

▼Zaproszonych gości przywitał dr Robert Wawrzonek, prezes zarządu spółki ELECTRO-SYSTEM. (Fot. Jacek Zyśk)

Konferencja jubileuszowa

▼O edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z firmą ELECTRO-SYSTEM opowiadał Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik.

Konferencja jubileuszowa

▼Zmiany przepisów w prawie o ochronie środowiska omówił dr Jakub Pawelec z kancelarii M. Mazurek i Partnerzy.

Konferencja jubileuszowa

▼O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych w wyjątkowy sposób opowiadał Maciej Orłoś, dziennikarz, influencer i prezenter w jednej osobie.

Konferencja jubileuszowa

▼▼Jubileuszową konferencję w Jachrance zwieńczył uroczysty bankiet. Nie zabrakło słodkości sygnowanych jubileuszowym logotypem.

Konferencja jubileuszowa
Konferencja jubileuszowa
2019-10-30

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket