Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Sprzedaż na próbę

Sprzedaż na próbę

Podstawową umową jest umowa sprzedaży w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, zaś kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Inną formą jest umowa sprzedaży na próbę. Jakie są zasady dotyczące umów sprzedaży na próbę? Na co zwrócić uwagę podpisując taką umowę ? Czym różni się od tradycyjnej umowy?

Zgodnie z art. 592 kc sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.

Umowa sprzedaży na próbę ma na celu zapewnienie kupującemu możliwości przetestowania rzeczy, którą ma kupić. Konsument może więc sprawdzić, czy faktycznie dany produkt mu odpowiada, czy też po czasie użytkowania chce go oddać.

W umowie powinien być określony termin okresu próbnego. Termin ten powinien wskazać w umowie na próbę sprzedawca, bądź powinny go uzgodnić strony umowy.

W myśl art. 592 § 2 kc jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że uznał przedmiot sprzedaży za dobry.

Jest to milcząca zgoda. Konsument nie musi więc składać dodatkowych oświadczeń, że rzecz pozostawia. Gdyby natomiast chciał ją zwrócić to zobowiązany jest złożyć sprzedawcy oświadczenie o zwrocie produktu w oznaczonym przez sprzedawcę lub strony umowy terminie.

Umowa sprzedaży na próbę jest umową zawieraną pod warunkiem zawieszającym. Oznacza to, że dopiero ziszczenie warunku doprowadzi do zawarcia umowy. A więc, jeżeli kupujący zostawi rzecz umowa dochodzi do skutku. Jeżeli natomiast nie dojdzie do zawarcia umowy to kupujący oddaje rzecz, zaś sprzedawca zwraca zapłaconą cenę.

Sam fakt sprawdzenia rzeczy przez kupującego nie pozbawia go prawa do korzystania z rękojmi czy gwarancji. Jeżeli wiec okaże się, że kupiony produkt jest wadliwy kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad  albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Roszczenie o odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi tylko wówczas, gdy wada jest istotna. Zgodnie bowiem z art. 560§4 kc kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W przypadku sprzedaży na próbę sprzedawca pomimo tego, że rzecz wydał nabywcy nadal jest jej właścicielem. Może więc wystąpić przeciwko kupującemu z roszczeniem windykacyjnym. Jest to możliwe po rozwiązaniu umowy sprzedaży.

                                                                                                                      Anna Golas

2019-11-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket