Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy sprzedawca ma obowiązek wydać instrukcję w języku polskim?

Czy sprzedawca ma obowiązek

Sprzedawca ma określone obowiązki wobec konsumenta. Towar wydawany konsumentowi musi być kompletny. Nie może zawierać braków uniemożliwiających korzystanie z produktu. Przy zakupie sprzętu AGD-RTV istotna jest zwłaszcza instrukcja obsługi sprzętu. Zdarza się, ze otrzymujemy instrukcję w obcym języku. Czy sprzedawca ma obowiązek wydać instrukcję w języku polskim? Co konsument może zrobić, jeśli nie otrzyma instrukcji od sprzedawcy?

Zgodnie z art. 546¹§ 1 kc jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

Obowiązkiem sprzedawcy jest wydania wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcji obsługi, konserwacji. Instrukcja obsługi musi być wydana w języku polskim.

Zdarzają się sytuacje, że sprzedawca przy zakupie sprzętu AGD-RTV nie wydaje instrukcji obsługi, ale informuje konsumenta, że instrukcja ta znajduje się na określonej stronie internetowej.

Czy w takim przypadku sprzedawca wywiązał się ze swojego obowiązku?

Otóż takiego działania nie można uznać za wywiązanie się z obowiązku. Nie każdy musi mieć dostęp do internetu, czy drukarkę żeby np. wydrukować instrukcję.

Instrukcja obsługi jest potrzebna do prawidłowego podłączenia sprzętu, zapoznania się z jego funkcjami itp. Powinna być napisana w prosty i zrozumiały dla konsumenta sposób. Może być w formie graficznej. Zawsze musi być w języku polskim.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku konsument może złożyć reklamację, gdyż produkt, który otrzymał był niekompletny.

Konsument w ramach reklamacji może żądać wydania instrukcji. Jeżeli sprzedawca poinformuje, że jej nie posiada może odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki.

Po złożeniu reklamacji sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Przy czym są to dni kalendarzowe, a nie robocze. Jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z tego obowiązku to zgodnie z przepisami prawa żądanie konsumenta uznał za uzasadnione. Musi więc wydać kompletną rzecz, a więc z instrukcją obsługi w języku polskim albo zwrócić zapłaconą za rzecz gotówkę.

Warto więc pamiętać, że brak instrukcji w języku polskim jest podstawą do złożenia reklamacji. Przy zakupie zwłaszcza sprzętu AGD-RTV powinno się zwrócić uwagę, czy instrukcja w języku polskim jest załączona. Jest ona potrzebna do zapoznania się z funkcjami sprzętu czy jego podłączenia. Nie musimy szukać instrukcji w internecie, bo sprzedawca ma obowiązek ją wydać konsumentowi w momencie sprzedaży rzeczy.

Anna Golas

2019-12-17

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket